Krot op de hoek Westerstraat / Zuiderstraat in Winschoten aangekocht door gemeente

VCP Oldambt heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Oldambt over het krot op de hoek van de Westerstraat en Zuiderstraat in Winschoten. De bouwval door de gemeente, in het kader van het 'wegnemen van rotte kiezen' aangekocht.

De koopovereenkomst is getekend op 26 februari, en de notariële akte zal op 27 maart passeren.

De voorbereidingen voor de sloop (het wegnemen van de nutsaansluitingen) zijn reeds in gang gezet, en naar verwachting kan het pand voor het zomerreces zijn gesloopt. In afwachting van verdere plannen met deze kavel zal deze vervolgens met gras worden ingezaaid.

Zie ook: https://hetstreekblad.nl/artikel/996412/vcp-oldambt-krot-op-de-hoek-van-de-westerstraat-en-zuiderstraat-in-winschoten-aanpakken.html