Hoge stakingsbereidheid onder leerkrachten primair onderwijs

De helft van de leerkrachten in het primair onderwijs geeft aan vrijdag te gaan staken. Zij doen dat vooral om een ‘stevige boodschap af te geven’ aan de politiek en de samenleving, voor het verlagen van de werkdruk en voor een beter salaris.

Dat blijkt uit het onderzoek naar de stakingsbereidheid onder leerkrachten in het PO dat eind februari/begin maart is uitgevoerd onder 594 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs).

De meest genoemde redenen om wel te gaan staken zijn: 
1. Een stevige boodschap afgeven aan de politiek en de samenleving: de maat is vol. 
2. Verlaging van de werkdruk.
3. Een beter salaris voor leraren in het basisonderwijs.