OZG en Waterschap Hunze en Aa’s werken samen aan schoon oppervlaktewater

De CDA-fractie van waterschap Hunze en Aa’s en Tweede Kamerlid Agnes Mulder hebben vrijdag een bezoek gebracht aan het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon water. En het ziekenhuis heeft afvalwater. Dus alle reden om te overleggen om tot een win-winsituatie te komen.

Het OZG gaat uit van het principe 'een duurzame omgeving is goed voor de cliënten'. Door alle duurzaamheidsmaatregelen vallen namelijk ook de bedrijfskosten lager uit. “Geld dat we op die manier uitsparen besteden we aan de zorg”, zegt  Johan Schanssema van het OZG.

Ziekenhuizen hebben lastig afval, zoals de medicijnresten en gebruikte verbandmiddelen. Dit afval is een zorgpunt dat veel aandacht vraagt. Al een paar jaar is het zogenaamde Pharmafilter op de markt, een systeem dat alle afval zeer fijn vermaalt, waarna alle grondstoffen weer uit het water gehaald kunnen worden. In de aanloop naar de bouw van OZG is dat systeem grondig onderzocht. Maar op dat moment bleek het te duur.

Het OZG is bezig om te kijken of het Pharmafilter niet alsnog kan worden geïnstalleerd. De waterschap CDA-ers waren daarover erg enthousiast. Agnes Mulder zou dit in Den Haag aankaarten, en de waterschapskandidaten zullen het onderwerp op bij Hunze en Aa’s op de agenda zetten.

Van groot belang in de nieuwe opzet is de samenwerking met zorggroep Oosterlengte. Meer gebruikers betekent meer draagvlak voor de bekostiging van zo’n filter. Maar de regelgeving maakt dat niet altijd makkelijk. Het was voor de CDA-ers duidelijk dat er bestuurlijk (waterschap, gemeente, provincie en Tweede Kamer) nog veel moet gebeuren om tot medicijnvrij oppervlakte water te
komen.