Partij voor de Dieren: Plant bomen voor het klimaat

De Partij voor de Dieren wil dat er in de provincie Groningenmeer bomen worden geplant in de strijd tegen klimaatopwarming. De partij dient hiertoe een motie ingediend bij de Provinciale Staten.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het  merkwaardig dat er eerder sprake is van ontbossing dan van aanplant,  zowel in Nederland als in de provincie Groningen.

“Het is heel merkwaardig dat er bij alles dat in het kader van het klimaat gebeurt, nooit wordt gesproken over de noodzaak van het aanplanten van bomen. Integendeel, er verdwijnen steeds meer bomen. En dat terwijl bomen zoveel CO² opnemen!”