Bijeenkomst Blijven Wonen in Westerwolde in Zaal 12 in Vlagtwedde

Stichting Blijven wonen in Westerwolde organiseert voor donderdag 28 maart in zaal 12 in Vlagtwedde een informatieavond voor inwoners in en rondom Vlagtwedde. Er komen sprekers, en de stichting informeert over een mogelijke locatie.

De stichting heeft als doel het realiseren van huisvesting voor 55-plussers die graag in Westerwolde willen blijven wonen, maar voor wie onderhoud aan huis en tuin lastig wordt. Een keuze is dan òf het huis aanpassen òf verhuizen. Dat laatste is niet zo eenvoudig. Menigeen wil namelijk graag in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Om dat mogelijk te maken wil de stichting onder andere leegstaande boerderijen verbouwen tot appartementen waar mensen gemeenschappelijk wonen, steun en gezelligheid aan elkaar hebben èn waar de privacy verzekerd is.

Waar gaat het over?

Tijdens deze avond geeft het bestuur van Blijven wonen in Westerwolde informatie over haar plannen op korte termijn en over een mogelijke locatie in Vlagtwedde. Daarnaast is er informatie over de manier waarop een project gerealiseerd kan worden en hoe men zich kan opgeven als aspirant-bewoner.

Namens de gemeente Westerwolde spreekt beleidsmedewerker Bart Gorter over de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Hieke van der Kloet, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, gaat in op gemeenschappelijk en levensloopbestendig wonen.

Aanmelden

De bijeenkomst in Zaal 12 aan de Wilhelminastraat 37 in Vlagtwedde begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten. Toegang is gratis, aanmelden vooraf is nodig. Dit kan via: info@blijvenwoneninwesterwolde.nl. Zie ook www.blijvenwoneninwesterwolde.nl