Pekelder PVV'er Arthur van Dooren kandidaat Provinciale Staten

Pekelder PVV'er Arthur van Dooren stelt zich kandidaat voor de Provinciale Staten. De fractievoorzitter van de PVV Pekela wil zich, volgens eigen zeggen, inzetten voor leefbaarheid, betaalbaarheid en toekomst voor elke Groninger.

"We staan weer aan de vooravond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daarmee indirect voor de Eerste Kamer.
Het is tijd om het huidige beleid te keren en een einde te maken aan het verkwanselen van ons mooie Groningen. De flora en fauna, mooie vergezichten, veenkolonies en lintdorpen dreigen verloren te gaan door de ondoordachte plannen van windmolens en zonneparken."

De PVV, zo stelt Van Dooren, vindt het van groot belang dat de basisvoorzieningen zoals openbaar vervoer, onderwijs, buurtcentra en gezondheidsvoorzieningen in de dorpen op peil gehouden worden, zodat de leefbaarheid in de Groningse dorpen behouden blijft en de dorpen een toekomst bieden voor de huidige en aankomende generaties.

De PVV vindt het van het grootste belang om referenda te gebruiken, omdat, zo zegt de fractievoorzitter van PVV Pekela, 'de Groningers het recht hebben om de koers te bepalen en niet in de luren dienen te worden gelegd door veelbelovende politici die hun verkiezingsbeloften niet nakomen'.