Workshop met tips en adviezen voor mantelzorgers

De gemeente Oldambt vroeg enige tijd geleden aan haar inwoners, organisaties, verenigingen en/of stichtingen om innovatieve Wmo-ideeën aan te leveren. Ideeën die onder andere bijdragen aan het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. De gemeente heeft goede plannen ontvangen en heeft een project voor mantelzorgers uitgekozen.

Een belangrijke schakel in het ondersteunen van ouderen zijn de mantelzorgers. PrengerHoekman Fysiotherapie leverde een projectplan in dat gericht is op mantelzorgers. Zij gaan in 2019 een serie workshops voor mantelzorgers organiseren. In de workshops wordt aandacht besteed aan tips en adviezen voor mantelzorg en zelfzorg thuis.

“Van mantelzorgers wordt in het algemeen veel gevraagd. Ze doen zowel geestelijk als lichamelijk zwaar werk. De workshops hebben als doel om de fysieke druk op de mantelzorgers te verkleinen en lichamelijke klachten te voorkomen. In de workshops willen wij de mantelzorger leren hoe hij zo min mogelijk zijn lichaam belast bij het verzorgen van de zorgvrager, zodat hij de verzorging beter en op een prettiger wijze kan geven”, vertelt Hiltje Kamminga, manager Fysiotherapeut.

Workshop op 27 maart 
Dit jaar staan meerdere workshops op de planning. Theorie en praktisch oefenen staan hierin centraal. Op donderdag 27 maart van 18.30 tot 21.30 staat de workshop gepland. Er wordt aandacht besteed aan het verlagen van de lichamelijke belasting, door het aanleren van betere technieken en het laten zien hoe je de zorgvrager zelf de regie kunt laten houden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gebruik van hulpmiddelen.

Aanmelden

Aanmelden kan via info@prengerhoekman.nl of 0597-413236. Kosten voor het deelnemen aan de workshop zijn twee euro per persoon.