VEH: Gasschade Groningen belangrijk verkiezingsthema

Voor de provinciale statenverkiezingen in Groningen is de problematiek rondom gaswinning en aardbevingen een dominant thema. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis in het kader van de provinciale statenverkiezingen.

en grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat er een maximum termijn van 6 maanden moet komen voor het afhandelen van schades (97 procent). Indien de schadeafhandeling niet binnen deze termijn wordt afgehandeld, dan mag de gedupeerde zelf een aannemer inschakelen (97 procent). De provincie Groningen moeten volgens de huiseigenaren samen met de aardbevingsgemeenten het voortouw krijgen bij de versterkingsoperatie (90 procent).

Daarnaast staan de verduurzamingsopgave voor bestaande woningen, invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen en de waterhuishouding bij deze verkiezingen hoog op de prioriteitenlijst.

Meerderheid

Een meerderheid van de huiseigenaren wil dat de provincie haar reserves besteedt aan klimaatmaatregelen. Zo is er een grote behoefte aan subsidie voor het loskoppelen van de woning van het aardgas (84 procent). Bestuurders zijn in meerderheid voorstander van de komst van nieuwe zonneparken, ook als dat betekent dat er landbouwgrond verdwijnt. Maar weinig huiseigenaren (22 procent) zijn hier ook voorstander van.

In stand houden van leefbaarheid in kleine dorpskernen

Eensgezind zijn huiseigenaren en bestuurders over het in stand houden van de leefbaarheid in kleine dorpskernen: 71 procent van de huiseigenaren en 85 procent van de bestuurders vindt dat de provincie daar meer geld voor moet uittrekken. Daarbij is er ruime steun voor het bouwen van nieuwe woningen, ook als de bevolking krimpt. Zo is er in Groningen grote vraag naar de bouw van meer starterswoningen (84 procent) en in iets mindere mate naar seniorenwoningen. Driekwart van de huiseigenaren vindt dat de prioriteit moet liggen bij de bouw van goedkope koopwoningen in plaats van sociale huurwoningen.

Tenslotte willen huiseigenaren niet dat er groen verdwijnt door de bouw van meer woningen (81 procent) en de aanleg van provinciale wegen (79 procent).