SP wil prijs voor provinciale Sportvrijwilliger van het Jaar

HAREN

 De SP in de Provinciale Staten van Groningen heeft het initiatief genomen tot een prijs voor de Groningse Sportvrijwilliger van het Jaar.

Met het jaarlijks uitreiken van de prijs door de Provincie wil de partij aandacht vragen voor de teruglopende ledenaantallen van sportverenigingen en het maatschappelijk belang van actieve sportvrijwilligers.

Sportvrijwilligers bedanken voor hun inzet

Naast de prijs voor een sportvrijwilliger van het jaar kan de Provincie volgens de partij nog meer doen om sportvrijwilligers te bedanken voor hun inzet. De partij stelt ook voor om jaarlijks een speciale dag te organiseren voor alle Groningse sportvrijwilligers. SP-statenlid Jan Wolters: "Je kunt dan denken aan een feestelijke dag in bijvoorbeeld Martiniplaza of de Euroborg voor alle mensen die actief zijn als vrijwilliger bij een sportvereniging, met demonstraties van Groningse topsporters en topteams. Hiermee kunnen we als samenleving laten zien hoe belangrijk wij het werk van sportvrijwilligers vinden en nieuwe mensen enthousiast maken om actief te worden."

Meer dan topsport

"Sport is zoveel meer dan alleen topsport. Er bestaat al een verkiezing voor Groningse sporter van het jaar, maar de inzet van honderden vrijwilligers in de provincie bij sportverenigingen blijft daarbij onderbelicht. Zij spelen een belangrijke rol in sport toegankelijk maken voor iedereen in Groningen en verdienen daar volgens de SP meer erkenning voor," aldus Wolters

Auteur

Karin Weijs