Bellingwedde en Vlagtwedde bundelen krachten in nieuwe sport- en beweegvisie

Ter Apel

De naderende herindeling en de ontwikkelingen in de sportsector zijn voor de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde aanleiding voor het opstellen van een nieuwe, breed gedragen visie op sport en bewegen. In deze visie staat de vraag centraal hoe de nieuwe gemeente Westerwolde in 2018 als sportieve gemeente op de kaart wil staan.

De sport- en beweegvisie komt tot stand op basis van een dialoog tussen de betrokken gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke partners en inwoners. Huis voor de Sport Groningen begeleidt de gemeenten bij dit unieke traject. Enquête inwoners De gemeente Westerwolde in oprichting wil in de visie graag zoveel mogelijk aansluiten bij de sport- en beweegbehoeften van haar inwoners. Via een (online) enquête op www.bellingwedde.nl en www.vlagtwedde.nl kunnen inwoners van de fusiegemeenten hun wensen op dit gebied kenbaar maken. Dit kan tot 31 mei 2016. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen hopen beide gemeenten dat vele inwoners van deze gelegenheid gebruik zullen maken. Naar verwachting zal de sport- en beweegvisie in oktober 2016 ter besluitvorming aan de raden van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde worden aangeboden.

Auteur

Paul Abrahams