Provincie Groningen wil meer toeristen trekken

GRONINGEN

De provincie Groningen wil meer toeristen trekken.

Toeristen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid. De provincie wil op drie manieren het toerisme bevorderen: door de promotie en marketing te verbeteren, door het ontwikkelen van routes voor wandelen, fietsen en varen en door het stimuleren van ondernemerschap.

Promotie en marketing

Marketing Groningen is verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het toeristische aanbod van onze provincie. Deze organisatie krijgt de komende jaren een nog grotere rol in de promotie van onze provincie.  Ook komt er een nieuwe landelijke promotie- en marketingcampagne. Daarin staan de veelzijdigheid van het Groninger landschap en de Groninger cultuur centraal.

Ontwikkeling van routes en vaarrecreatie

De afgelopen jaren heeft de provincie veel geld gestoken in het aanleggen van recreatieve fiets- en wandelpaden en vaarwegen. Nu de infrastructuur goed op orde is, wil de provincie Groningen het gebruik ervan stimuleren door  (thema-)routes te ontwikkelen die langs hoogtepunten van het Groninger landschap en het cultureel erfgoed leiden.  

Ondernemerschap

De provincie Groningen wil verder haar financieringsmogelijkheden ook openstellen voor toeristisme en recreatie. Daarnaast organiseert de provincie samen met de toeristische brancheorganisaties netwerkbijeenkomsten, zodat de verschillende toeristische activiteiten in de regio elkaar kunnen versterken. Ook gaat de provincie Groningen toeristische ondernemers stimuleren om aan te sluiten bij de promotie en marketing.


Auteur

Karin Weijs